Terapia za pomocą certyfikowanego urządzenia medycznego Marodyne LIV
by pobudzić Twoje mezenchymalne komórki macierzyste

                         


Rehabilitacja z Marodyne LIV ?

Marodyne LIV zwiększa gęstość
kości i zwiększa jej usieciowienie


Marodyne LIV
w leczeniu osteoporozy u dzieci


Marodyne LIV szansą szczególnie dla dzieci
Certyfikaty urządzenia Marodyne LIV

Certyfikaty

Urządzenie Marodyne LIV uzyskało najwyższe oceny w opinii specjalistów oraz uzyskało certyfikaty dopuszczające na rynek amerykański, oraz europejski - jako urządzenie medyczne.

zobacz także stronę www producenta tego urządzenia
www.marodyne.com