Terapia za pomocą certyfikowanego urządzenia medycznego Marodyne™ LivMD
by pobudzić Twoje mezenchymalne komórki macierzyste

Odbudowa kości
z Marodyne™ LivMD ?

Marodyne™ LivMD zwiększa gęstość
kości i zwiększa jej usieciowienie


Mózgowe porażenie dziecięce
a terapia Marodyne™ LivMD


Marodyne™ LivMD szansą szczególnie dla dzieci


Certyfikaty urządzenia
Marodyne™ LivMD

Certyfikaty

Urządzenie Marodyne™ LivMD uzyskało najwyższe oceny w opinii specjalistów oraz uzyskało certyfikaty dopuszczające na rynek amerykański, oraz europejski - jako urządzenie medyczne.