Terapia za pomocą certyfikowanego urządzenia medycznego Marodyne LIV
by pobudzić Twoje mezenchymalne komórki macierzyste

Odbudowa kości
z Marodyne LIV ?

Marodyne LIV zwiększa gęstość
kości i zwiększa jej usieciowienie


Mózgowe porażenie dziecięce
a terapia z Marodyne LIV


Marodyne LIV szansą szczególnie dla dzieci


Certyfikaty urządzenia
Marodyne LIV

Certyfikaty

Urządzenie Marodyne LIV uzyskało najwyższe oceny w opinii specjalistów oraz uzyskało certyfikaty dopuszczające na rynek amerykański, oraz europejski - jako urządzenie medyczne.